ĐỊA ĐIỂM LỚP HỌC


Địa điểm

Giờ

Ngày

Lớp

Ghi Chú

VIRGINIA

Trụ Sở Hội

2235 Cedar Lane, Suite 101
Vienna, VA 22182
(map)


Mọi chi tiết, xin liên lạc csseast@gmail.com
Điện thoại: 703-554-3792

9:30am - 11:30am Thứ Hai, Thứ Tư,
Thứ Bảy
Dưỡng Sinh Thập Huyền,
Càn Khôn Biến Thế
Lớp 1A
5:30pm - 7:30pm Thứ Hai Thiền An Nhiên Tự Tại Lớp cho người mới bắt đầu
9:30am -11:30am Thứ Ba Thiền An Nhiên Tự Tại Khai giảng từ 6/2 - 24/4 năm 2018
Mọi chi tiết, xin liên lạc Đoan Hạ doanha.va@gmail.com,
điện thoại: 571-338-6907
5:30pm - 7:00pm Thứ Ba Càn Khôn Thập Linh Lớp cho người mới bắt đầu
7:00pm - 9:30pm Thứ Ba Càn Khôn Thập Linh Lớp dành cho huấn luyện viên.
Mọi chi tiết, xin liên lạc Thân Hòa quangxphan@gmail.com
11:45am - 12:15pm Thứ Tư Thiền Tổng Hợp Lớp sơ cấp
7:00pm - 9:00pm Thứ Tư Thiền Tổng Hợp Lớp trung cấp
7:00pm - 9:30pm Thứ Năm Thiền An Nhiên Tự Tại Lớp cho người mới bắt đầu
11:00am - 12:30 pm Thứ Sáu Càn Khôn Thập Linh Lớp cho người mới bắt đầu
5:30pm - 7:00pm Thứ Sáu Thiền Thanh Liên Hoa Lớp cho người mới bắt đầu
7:00pm - 10:00pm Thứ Sáu Thiền Thanh Liên Hoa Lớp 1A
7:15am - 9:00am Thứ Bảy Thiền Căn Bản Lớp cho người mới bắt đầu
9:00am - 11:00am Thứ Bảy Thiền An Nhiên Tự Tại Khai giảng từ 10/2 - 28/4, 26/5 - 11/8 và 15/9 - 1/12 năm 2018
Mọi chi tiết, xin liên lạc Mai-Ly mailyph@gmail.com
1:00pm - 3:00pm Thứ Bảy Càn Khôn Thập Linh Lớp cho người mới bắt đầu
3:15pm - 5:30pm Thứ Bảy Càn Khôn Thập Linh Lớp cho người mới bắt đầu
Mọi chi tiết, xin liên lạc Ann Nguyen ng.uyenchi17@yahoo.com
6:00am - 8:45am Chủ Nhật Thiền Thanh Liên Hoa Học viên cần ngồi bất động trên 90 phút
9:00am - 11:00am Chủ Nhật Càn Khôn Thập Linh Lớp 1A
2:00pm - 4:30pm Chủ Nhật (mỗi 2 tuần) Lớp Phật Pháp cho thiếu nhi Lớp dành riêng cho thiếu nhi

Bailey Center

5920 Summers Lane
Falls Church, VA 22041

10:30am-12:30pm Thứ Sáu Càn Khôn Thập Linh Cao niên, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
Trình độ sơ cấp & 1A.
Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Việt-Dũng vietdunghoang@gmail.com

Chùa Hoa Nghiêm

9111 Backlick Rd.
Fort Belvoir, VA 22060
6:00pm - 8:00pm Thứ Năm Càn Khôn Thập Linh Sơ Cấp & 1A, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
Mọi chi tiết, xin liên lạc chị Hân han.vu@hotmail.com

Graham Road Elementary School

2831 Graham Road
Falls Church, VA 22042
7:00pm - 9:00pm Thứ Hai, Thứ Tư Càn Khôn Thập Linh & Biến thế Lớp sơ cấp & 1A
Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Khuê khuenhunguyen@gmail.com or chị Đào daock10@gmail.com

Greenwood Community Center

6175 Greenwood Drive
Falls Church, VA 22044
(map)
10:00am - 12:00pm Thứ Hai Càn Khôn Thập Linh Cao niên, Tiếng Việt & Tiếng Anh
Trình độ sơ cấp & 1A
Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Việt-Dũng vietdunghoang@gmail.com
10:00am - 12:00pm Thứ Năm Thể Dục Dưỡng Sinh Cao niên, Tiếng Việt & Tiếng Anh
Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Tuấn tuanmtran@verizon.net

Herndon Senior Center

873 Grace St #1
Herndon, VA 20170
(map)
12:45 am - 2:15 pm Thứ Hai, Thứ Tư Thể Dục Dưỡng Sinh Cao niên, Tiếng Việt & Tiếng Anh
Mọi chi tiết, xin liên lạc chị Mai-Ly mailyph@gmail.com

Kingstowne Center for Active Adults

6488 Landsdowne Center
Alexandria, VA 22315
2:00pm - 4:00pm Thứ Ba Càn Khôn Thập Linh Cao niên, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
Trình độ sơ cấp & 1A.
Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Việt-Dũng vietdunghoang@gmail.com
10:30am - 12:00pm Thứ Năm

Private Residence

3:00 pm - 4:00 pm Thứ Hai, Thứ Tư Dưỡng Sinh Thập Huyền Cao niên, Tiếng Việt & Tiếng Anh
Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Việt-Dũng vietdunghoang@gmail.com

MARYLAND

Xin liên lạc cô Hoàng Tâm Hilton ĐT: 703-470-4177 hoặc điện thư: hoangtam8@yahoo.com để biết thêm chi tiết.

Gaithersburg Library

1833 Montgomery Village Ave
Gaithersburg MD 20879
(240) 773-9490
(map)
7:00pm - 8:30pm Thứ Hai Thiền Tổng Hợp Sơ Cấp, Tiếng Anh.
7:00pm - 8:30pm Thứ Năm Càn Khôn Thập Linh

Long Branch Library

8800 Garland Avenue
Silver Spring, MD 20901
(240) 777-0910
(map)
2:00pm - 3:30pm Thứ Năm Càn Khôn Thập Linh Sơ Cấp, Tiếng Anh.
Phòng họp trên lầu 2

Nancy H Dacek – North Potomac Community Recreation Center

13850 Travilah Road
Rockville, MD 20850
(240) 773-4800
(map)
10:30am - 12:00pm Thứ Sáu Thiền An Nhiên Tự Tại Sơ Cấp, Tiếng Việt & Tiếng Anh.

St Rose of Lima Church

11701 Clopper Rd
Gaithersburg, MD 20878
(301) 948-7545
(map)
10:00am - 12:00pm Thứ Ba Càn Khôn Thập Linh Sơ Cấp & 1A, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
Lớp nhóm tại Parish Center (Woodlands) Room.
7:00pm - 9:00pm Thứ Tư

White Oak Community Recreation Center

1700 April Lane
Silver Spring, MD 20904
(240) 777-6941
(map)
2:00pm - 3:00pm Thứ Tư Thiền An Nhiên Tự Tại Sơ Cấp, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
10:00am - 12:00pm Thứ Bảy Càn Khôn Thập Linh

CK10 CLASS ON SBTN CABLE TV: MONDAY to THURSDAY, 6:30AM -7:00AM

Các bác và các anh chị cũng có thể tập bằng cách theo dõi chương trình thể dục dưỡng sinh trên đài cable SBTN mỗi thứ Hai cho đến thứ Năm, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ sáng.

Tất cả mọi lớp CK10 Càn Khôn Thập Linh đều miễn phí và nhận tất cả mọi học viên. Tuy nhiên, vì lý do bảo hiểm, xin các học viên vui lòng điền đơn và ký tên vào indemnity waiver.

THAY ĐỔI GIỜ TẬP

Các thay đổi lớp vì lý do thời tiết hay bất cứ lý do nào khác sẽ được đưa lên lịch lớp tại đây.

DANH SÁCH ĐIỆN THƯ

Điện thư (email) là phương tiện truyền thông của lớp, dùng để loan báo tin tức nội bộ, chia sẽ tài liệu, vv. Đa số các danh sách chỉ có một hay hai email một tháng. Chỉ có học viên của lớp đã ghi danh mới đọc được email. Địa chỉ emali của các bác sẽ không bao giờ cho một tổ chức thứ ba biết đến. Và các bác có thể rút tên ra bắt cứ lúc nào.

 
Danh sách email CSS East
Email:
dùng để thông báo các tin tức tổng quát

Vì Google Group không cho hội ghi danh thẳng địa chỉ điện thư các bác, cho nên xin các bác tự điền địa chỉ địa thư của mình ở đây, và bấm "Subscribe" để có tên trong danh sách. Để tránh bị spam, các bác sẽ nhận được một câu hỏi sau khi ghi danh. Xin các bác trả lời để hoàn thành thủ tục ghi tên.

VIRGINIA

MARYLAND and DC

 
Danh sách email TBD
Email:
dùng để thông tin cho lớp CKTL tại First Christian Church
 
Danh sách email CKTL White Oak
Email:
dùng để thông tin cho lớp CKTL tại Silver Spring
 
Danh sách email TBD
Email:
dùng để thông tin cho lớp CKTL tại Elk Lodge
 
Danh sách email CKTL St Rose
Email:
dùng để thông tin cho lớp CKTL tại St Rose
 
Danh sách email TBD
Email:
dùng để thông tin cho lớp CKTL tại Vienna
 
Danh sách email CKTL St Stephen
Email:
dùng để thông tin cho lớp CKTL tại St Stephen

Danh sách email TBD

Email:
 
dùng để thông tin cho lớp CKTL tại James Lee
 

Danh sách email CKTL Greenwood

Email:
 
dùng để thông tin cho lớp CKTL tại Greenwood
 

Danh sách email TBD

Email:
 
dùng để thông tin cho lớp CKTL tại Fairfax
 


[ English ]