ĐỊA ĐIỂM LỚP HỌC


Địa điểm

Giờ

Ngày

Lớp

Ghi Chú

VIRGINIA

Trụ Sở Hội

2235 Cedar Lane, Suite 101
Vienna, VA 22182
(map)


Mọi chi tiết xin liên lạc csseast@gmail.com
Điện thoại: 703-554-3792

9:30am - 11:30am Thứ Hai Dưỡng Sinh Thập Huyền,
Càn Khôn Biến Thế
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tuấn & chị Linh Sương linhsuongtran@gmail.com
5:00pm - 7:00pm Thứ Hai Thiền An Nhiên Tự Tại Lớp cho người mới bắt đầu
Mọi chi tiết xin liên lạc chị Mai Đào daock10@gmail.com
9:30am -11:30am Thứ Ba Thiền An Nhiên Tự Tại Mọi chi tiết xin liên lạc Đoan Hạ doanha.va@gmail.com,
điện thoại: 571-338-6907
5:30pm - 7:00pm Thứ Ba Càn Khôn Thập Linh Lớp cho người mới bắt đầu
Mọi chi tiết xin liên lạc chị Minh Triết suzannenguyen88@gmail.com
7:00pm - 9:00pm Thứ Ba Càn Khôn Thập Linh Lớp dành cho huấn luyện viên và học viên.
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Thân Hòa phanxquang@gmail.com
9:30am - 11:30am Thứ Tư Càn Khôn Sống Vui Khỏe,
Càn Khôn Biến Thế
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tuấn & chị Linh Sương linhsuongtran@gmail.com
11:40am - 12:25pm Thứ Tư Thiền An Nhiên Tự Tại Lớp sơ cấp.
Mọi chi tiết xin liên lạc chị Linh-Sương linhsuongtran@gmail.com
7:00pm - 9:00pm Thứ Tư Thiền An Nhiên Tự Tại Cho mọi tầng lớp.
Mọi chi tiết xin liên lạc chị Mai Ly mailyph@gmail.com
9:30am - 11:30am Thứ Năm Càn Khôn Thập Linh Lớp cho người mới bắt đầu.
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tuấn & chị Linh Sương linhsuongtran@gmail.com
7:00pm - 9:00pm Thứ Năm Thiền An Nhiên Tự Tại Lớp cho người mới bắt đầu.
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Dũng Lê dyung.le@gmail.com
10:00am - 11:30 am Thứ Sáu Càn Khôn Thập Linh Lớp cho người mới bắt đầu.
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Hùng Lê hvle1227@gmail.com
9:00am - 11:00am Thứ Bảy Thiền An Nhiên Tự Tại Cho mọi tầng lớp.
Mọi chi tiết xin liên lạc chị Mai Ly mailyph@gmail.com
9:30am - 11:30am Thứ Bảy Càn Khôn Biến Thế 1 Lớp 1A.
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Hùng Lê hvle1227@gmail.com
3:15pm - 5:30pm Thứ Bảy Càn Khôn Thập Linh Lớp cho người mới bắt đầu.
Mọi chi tiết xin liên lạc chị Ann Nguyễn ng.uyenchi17@yahoo.com
9:00am - 11:00am Chủ Nhật Càn Khôn Thập Linh Lớp 1A.
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Thân Hòa phanxquang@gmail.com
11:15 am - 1:30 pm Chủ Nhật (mỗi 2 tuần) Lớp Thiền và Phật Pháp căn bản Dành riêng cho thiếu nhi.
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trực teamjohnnguyen@gmail.com

Bailey Center

5920 Summers Lane
Falls Church, VA 22041

(map)
10:30am-12:30pm Thứ Sáu Càn Khôn Thập Linh Cao niên, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
Trình độ sơ cấp & 1A.
Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Việt-Dũng vietdunghoang@gmail.com

Chùa Hoa Nghiêm

9111 Backlick Rd.
Fort Belvoir, VA 22060
6:30 pm - 8:30 pm Thứ Năm Càn Khôn Thập Linh Sơ Cấp & 1A, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
Mọi chi tiết, xin liên lạc cô Nhơn nhonptran@gmail.com, điện thoại: 703-674-8631 hoặc chị Hân han.vu@hotmail.com

Graham Road Elementary School

2831 Graham Road
Falls Church, VA 22042
7:00pm - 9:00pm Thứ Hai, Thứ Tư Càn Khôn Thập Linh Lớp sơ cấp & 1A.
Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Khuê khuenhunguyen@gmail.com

Lincolnia Senior Center

4710 N Chambliss St
Alexandria, Virginia 22312
(map)
9:15am - 10:45pm Thứ Ba Càn Khôn Thập Linh Cao niên, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
Trình độ sơ cấp & 1A.
Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Việt-Dũng vietdunghoang@gmail.com

Kingstowne Center for Active Adults

6488 Landsdowne Center
Alexandria, VA 22315
(map)
12:00pm - 1:00pm Thứ Ba Càn Khôn Thập Linh Cao niên, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
Trình độ sơ cấp & 1A.
Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Việt-Dũng vietdunghoang@gmail.com
1:00pm - 3:00pm
9:00am - 10:30am Thứ Năm
10:30am - 12:00pm
6:00pm - 7:30pm Mọi chi tiết, xin liên lạc chị Lan Uyên lanuyen08@gmail.com

MARYLAND

Mọi chi tiết, xin liên lạc:

Gaithersburg Library

1833 Montgomery Village Ave
Gaithersburg MD 20879
(240) 773-9490
(map)
7:00pm - 8:45pm Thứ Năm Càn Khôn Sống Vui Khỏe Sơ Cấp, Tiếng Anh.

Long Branch Library

8800 Garland Avenue
Silver Spring, MD 20901
(240) 777-0910
(map)
2:30pm - 4:00pm Thứ Năm Càn Khôn Thập Linh Sơ Cấp, Tiếng Anh.
Phòng họp trên lầu 2

Nancy H Dacek – North Potomac Community Recreation Center

13850 Travilah Road
Rockville, MD 20850
(240) 773-4800
(map)
10:00am - 11:30am Thứ Sáu Càn Khôn Sống Vui Khỏe Sơ Cấp, Tiếng Việt & Tiếng Anh.

St Rose of Lima Church

11701 Clopper Rd
Gaithersburg, MD 20878
(301) 948-7545
(map)
10:00am - 12:00pm Thứ Ba Càn Khôn Thập Linh Sơ Cấp & 1A, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
Lớp nhóm tại Parish Center (Woodlands) Room.
7:00pm - 9:00pm Thứ Tư

White Oak Community Recreation Center

1700 April Lane
Silver Spring, MD 20904
(240) 777-6941
(map)
2:00pm - 4:00pm Thứ Tư Thiền An Nhiên Tự Tại Sơ Cấp, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
10:00am - 12:00pm Thứ Bảy Càn Khôn Thập Linh

INTEGRAL TAI CHI (CK10) CLASS ON SBTN CABLE TV: MONDAY to THURSDAY, 6:30AM -7:00AM

Các bác và các anh chị cũng có thể tập bằng cách theo dõi chương trình thể dục dưỡng sinh trên đài cable SBTN mỗi thứ Hai cho đến thứ Năm, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ sáng.

Tất cả mọi lớp CK10 Càn Khôn Thập Linh đều miễn phí và nhận tất cả mọi học viên. Tuy nhiên, vì lý do bảo hiểm, xin các học viên vui lòng điền đơn và ký tên vào indemnity waiver.


DANH SÁCH ĐIỆN THƯ

Điện thư (email) là phương tiện truyền thông của lớp, dùng để loan báo tin tức nội bộ, chia sẽ tài liệu, vv. Đa số các danh sách chỉ có một hay hai email một tháng. Chỉ có học viên của lớp đã ghi danh mới đọc được email. Địa chỉ emali của các bác sẽ không bao giờ cho một tổ chức thứ ba biết đến. Và các bác có thể rút tên ra bắt cứ lúc nào.

 
Danh sách email CSS East
Email:
dùng để thông báo các tin tức tổng quát


[ English ]