image

image

Cộng Đồng Từ Bi Phụng Sự

Hội Từ Bi Phụng Sự có trụ sở trung ương tại Orange County, CA, và nhiều chi nhánh tại mọi địa phương. Hội tổ chức các lớp thể dục dưỡng sinh Càn Khôn Thập Linh và Dưỡng Sinh Thập Huyền, các lớp đào tạo huấn luyện viên CK10, các chương trình tu học Thiền, thuyết giảng hàng tháng, cũng như chương trình radio và TV bằng Việt ngữ, các lớp dạy nấu ăn chay, các dịp đi chơi ngoài trời hàng năm và chuyến hành hương, vv.

Sinh hoạt của Hội Từ Bi Phụng Sự nhằm mục đích tạo điều kiện phát huy con người toàn diện, theo tinh thần kinh Hoa Nghiêm. Mọi hoạt động của hội đều đón nhận tất cả mọi người, không phân biệt lứa tuổi, tôn giáo, sắc tộc, nam nữ hay niềm tin. Hầu hết mọi sinh hoạt đều miễn phí, ngoại trừ lớp đào tạo huấn luyện viên, lớp tu Thiền, và hành hương.

ITC là một đơn vị của Hội Từ Bi Phụng Sự chuyên về thể dục Càn Khôn Thập Linh và Dưỡng Sinh Thập Huyền. ITC có mặt tại nhiều địa phương và tổ chức các lớp thể dục và nhiều chương trình sinh hoạt khác nhằm phục vụ cộng đồng địa phương. ITC có chi nhánh tại các địa phương sau đây:

 [ English ]