Đóng Góp

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quí vị đã giúp đỡ và đóng góp tài chánh để duy trì hoạt động của Hội.
Chi phiếu xin đề "Compassionate Service Society East" hay "CSS East" và gởi đến:

CSS East
2235 Cedar Lane, Suite 101
Vienna VA 22182

Quyên tặng cho Thầy có thể gởi về cùng địa chỉ với ghi chú: "For Thầy".
Mọi đóng góp đều được miễn trừ thuế liên bang.
Xin cảm tạ.

Combined Federal Campaign - CFC

Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Đông cũng có quyền nhận đóng góp qua chương trình Combined Federal Campaign (CFC) của nhân viên làm việc cho chính phủ liên bang.
CFC code của Hội là 87135

Đóng góp qua AmazonSmile

Quí vị có thể giúp Hội bằng cách dùng AmazonSmile link bên dưới để mua đồ trực tuyến từ Amazon.
Smile.amazon.com/ch/27-2294786

Xin thành thật cám ơn.[ English ]