csseast

BA THẾ HỆ CHUNG MỘT NIỀM VUI - CK10

Bài cô Lê Tống Mộng Hoa viết về thành quả tập Càn Khôn Thập Linh (CK10) với 3 thế hệ trong gia đình hai bên nội ngoại tại Virginia. Cô Mộng Hoa đã hơn 80 tuổi.

 

Từ Bi Phụng Sự

Anh Phạm Xuân Thái viết về lớp học CK10 anh đã tham dự tại Virginia, và những hoạt động của Hội Từ Bi Phụng Sự miền Đông.

 

CÀN KHÔN THẬP LINH - môn thể dục nhiều hiệu năng
Anh Nguyễn Đức Trọng (Virginia) kể lại kinh nghiệm học từng thế Càn Khôn Thập Linh và tiến triễn cách học trong chương trình qua DVD.

 

TUỔI GIÀ CỦA TÔI

Chia sẽ của ca sĩ Duy Trác - sau khi qua Mỹ sau 11 năm tù cải tạo - về những kinh nghiệm và thành quả sức khỏe hết cao mở, máu cao, áp huyết tim nhờ 2 năm học Càn Khôn Thập Linh tại Houson.

 

Tai Chi Tổng Hợp

BS Nguyễn Ý Đức giải thích các nguyên lý dưỡng sinh và sức khỏe trong các bộ môn Càn Khôn Thập Linh tổng hợp.

 

Càn Khôn Thập Linh và tôi

Bài giới thiệu bộ môn Càn Khôn Tập Linh do chị Bạch Lan, (em ca sĩ Hà Thanh, Orange County, CA) viết. Chị Bạch Lan là học viên mà cũng là huấn luyện viên CK10.

 

Tôi chống bệnh ung thư với môn Càn Khôn Thập Linh

Phỏng vấn chị Nguyễn Minh Châu, một bệnh nhân ung thư tại Orange County, CA đã tập Càn Khôn Thập Linh để chống bệnh.

 

Tôi Đi Học Lớp Tai Chi

Bài viết của một học viên CK10 tại lớp South Bay, CA, kể lại những kinh nghiệm từ lúc bắt đầu, không thể dục gì cả, cho đến lúc bắt đầu lớp.