csseast

ỦNG HỘ TÀI CHÁNH

Tất cả các lớp học của CSS East điều làm miễn phí cho cộng đồng. Nếu quí vị muốn hỗ trợ các hoạt động văn hóa và từ thiện của CSS East, xin vui lòng viết Check với Memo cho "Compassionate Service Society East" hoặc "CSS East" và gửi tới:

CSS East
2235 Cedar Lane, Suite 101
Vienna VA 22182

Đóng góp cho Thầy Ce Hằng Trường  cũng có thể được viết cho CSS East (với Bản ghi nhớ: "Dành cho Thầy") và gửi đến cùng một địa chỉ.  Mọi đóng góp đều được miễn trừ thuế.

 

Đóng góp qua AmazonSmile Donations

Quí vị và anh chị em cũng có thể giúp CSS East  bằng cách nhấp vào liên kết AmazonSmile bên dưới trước khi đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình khi mua thứ gì đó:

Smile.amazon.com/ch/27-2294786

 

CFC - 2019 GIVING CAMPAIGN - SOLICITATION PERIOD: SEPTEMBER 9, 2019 - JANUARY 12, 2020

CFC# 87135 | EIN 272294786 | VIENNA, VA | AFR 0.0% | Independent | National Capital Area/Northern Virginia CFC Zone |

Quý vị có thể hộ trợ CSS East Qua Chương Trình CFC có thể nhấp vào trang web của CFC dưới đây

https://cfcgiving.opm.gov/welcome

 

Trong 10 năm qua, CSS East đã cung cấp miễn phí hơn 20 lớp tập thể dục và thiền trong cộng đồng địa phương ở Virginia và Maryland, phục vụ hơn 250 học viên hàng tuần. 100% đóng góp của quý vị sẽ hỗ trợ cho các công việc mang lại lợi ich cho cộng đồng, cho các sinh hoạt, giáo dục giới trẻ  cũng như sức khỏe cuả bậc cao niên.  Hơn nữa, CSS East đã và đang đào tạo huấn luyện viên về Tài Chi Tổng Hợp và Thiền tại trung tâm CSS East. Sựđ óng góp của quý vị sẽ giúp cho CSS East phục vụ cộng đồng được hữu hiệu hơn. 

 

 

Quý vị có thể ủng hộ CSS East qua PayPal thẻ credit hay debit khi nhấp vào nút 'Donate' 

Paypal Donations

 

Cảm ơn quý vị .