csseast

Hội Từ Bi Phụng Sự

Hội Từ Bi Phụng Sự (CSS) là một tổ chức bất vụ lợi 501(c)3 có trụ sở ở Nam California. Năm 2002, Thầy Ce (Hằng Trường) thành lập hội CSS với tâm nguyện kết hợp tinh hoa đạo bồ tát với trí tuệ của thế kỷ 21, trong mọi lãnh vực từ tư duy, tu trì, tới triết lý, văn hóa, để giúp cho thân, tâm, và linh tánh con người thời đại đạt tới chỗ hài hòa, siêu thoát. Vì thế hội CSS chủ trương con đường hàm dung, vượt ra ngoài những ranh giới do dị biệt văn hóa, tôn giáo tạo ra.


Sứ mạng

Sứ mạng của hội Từ Bi Phụng Sự là thành tựu người tu đạo bồ tát (vị tha cứu đời) và truyền bá lối sống toàn diện. Mô hình tổng hợp của một lối sống toàn diện thì chú trọng tới sự phát triển cả 4 phương diện của cuộc sống: đó là tâm linh, tâm lý, trí năng, và xử thế (xã hội). Sự phát triển 4 mặt này được tiến hành song song với sự phát triển của 4 mối quan hệ với môi trường sống: đó là quan hệ với thân xác, tự nhiên giới, văn hóa, và hệ thống xã hội.

Hoạt Động

Hội Từ Bi Phụng Sự (còn được biết dưới tên CompaSS hay CSS) có trụ sở chính tại Quận Cam, California. Hội tổ chức các lớp thể dục tập Càn Khôn Thập Linh, Dưỡng Sinh Thập Huyền cũng như lớp khí công. Hội còn có các lớp thiền hàng tháng, các khóa thiền tam cá nguyệt, các buổi thuyết pháp, chương trình radio Khai Tâm, chương trình TV Khai Tâm, lớp nấu ăn chay, các sinh hoạt ngoài trời như cắm trại, những hoạt động tôn giáo thuần túy như Lễ Lương Hoàng Sám, Lễ Phật Đản, những chuyến hành hương và các lớp đào tạo huấn luyện viên và các lớp huấn luyện cho các hội viên.

Các hoạt động kể trên được thực hiện với mục đích tạo mội trường và hoàn cảnh cho các người tham dự và đặc biệt là các hội viên được tiến hóa trên các phương diện thể chất, tâm linh, tâm lý, trí năng và xã hội.

Thiện Nguyện Viên

Các hội viên của Hội Từ Bi Phụng Sự đều là những thiện nguyện viên. Trong năm 2011, các thiện nguyện viên đã đóng góp khoảng 100,000 giờ để phục vụ khoảng 30,000 người.